Pozvánka na valnou hromadu 2020

Představenstvo společnosti CERBER a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 2663/150, PSČ 702 00, IČ::26830841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2773 („Společnost“), tímto svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 24. června 2020 v 10.00 hod., v prostorách společnosti CERBER a.s., provozovna Šumperk. Pozvánka2020.doc

Valná hromada 2020

B Březen 20

CERBER a.s.