Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti CERBER a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 2663/150, PSČ 702 00, IČ::26830841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2773 („Společnost“), tímto svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 20. března 2019 v 10.00 hod., v prostorách společnosti CERBER a.s., provozovna Šumperk. Pozvánka.pdf

Valná hromada

Březen 6 Březen 20

CERBER a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti CERBER a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 2663/150, PSČ 702 00, IČ::26830841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2773 („Společnost“), tímto svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 15. května 2019 v 10.00 hod., v prostorách společnosti CERBER a.s., provozovna Šumperk. Pozvánka.pdf
Duben 15